Tanım: "Esnek Yan Haklar çalışanlara yan haklara dair tercih hakkı sunan bir insan kaynakları platformudur."

Bununla birlikte elbette Esnek Yan Haklar için birçok farklı tanım da yazılabilir. Ancak belki de en doğru tanım kurumun programdan beklentilere göre değişebilecek tanımdır. Zira her kurumun programı yapılandırmadaki sebebi farklı olabilir.

Dünyada ve Türkiye’de Esnek Yan Haklar programını uygulayan kurumların programı hayata geçirme gerekçeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Toplam Ödüllendirme felsefesine uyumun sağlanması.

Ücret ve Yan Haklar uygulamalarına değer katarak IK politikası ile uyumun sağlanması ve kurumun insan kaynağını daha verimli kullanması ile hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanması.

Çalışanı bu ailenin bir parçası olduğunun hissettirilmesi, gerçek ihtiyaçlarını ona vererek kuruma sağladığı katkının ödüllendirilmesi.

Hali hazırda uygulanan esnek çalışma koşullarına (geç çık-geç gel, evden çalış vb.) yan hakları da esneterek yeni oluşan ihtiyaçlara yeni desteklerin verilmesi.

Tercih edilen işveren olma yolunda katma değer sağlanması.

Çalışan tarafındaki faydaları düşünüldüğünde ise Esnek Yan Haklar programının cazip yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Çalışanların yaşına, cinsiyetine, medeni durumuna ve hatta çocuklu olup olmamasına göre farklılık gösteren ihtiyaçlarına cevap verir.

Çalışanların yaşam tarzına ve hayattan beklentilerine göre farklılık gösteren ihtiyaçlarına çözüm sunar.

Çalışanların zaman içinde değişen ihtiyaçlarına, örneğin, aynı kişinin aynı kurumda 30lu ve 40lı yaşlarındaki farklı yan haklar beklentilerini karşılar. Çalışan motivasyonunu sağlar.

Esnek Yan Haklar’ın maliyet tarafında da katkıları vardır:

Program orta vadede maliyetleri kontrol altına alır.

Yan haklar harcamalarının çalışan gözündeki değerini azami seviyeye çıkartır.

Çalışanların kendilerine sunulan yan hakların değerini görmesini sağlar, farkındalığı artırır.

Vergi avantajı sağlayan yan hakların (ör. Sağlık sigortası, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası bireysel emeklilik, yemek çeklerinin günlük yasal sınırı) seçilmesi durumunda kişiye/kuruma mali fayda sağlar.

Piyasa ve rekabet ortamı için Esnek Yan Haklar’ın faydaları aşağıdaki gibidir.

Rakip kurumlardan daha etkin yan haklar uygulaması sunar ve tercih edilen işveren olmada fayda sağlar.

Kurumun “sektörün lider kuruluşu” unvanını yalnızca pazar payı liderliği anlamında değil çalışanına verdiği değer anlamında da destekler.

Rakip firmada çalışan kişiye “Sizin şirkette isteyen istediği yan hakkı seçebiliyormuş doğru mu?” dedirtir.

Kurum itibarını artırır.  Sosyal Medyada Flexben
  İletişim

Flexben – Esnek Yan Haklar Dan. Hiz. Ltd.
PS Plaza Gülbahar Sok. 17/33-34 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul
Mersis No: 0380-0523-5200-0019
Tel: (0216) 418 99 22
Fax: (0216) 418 99 55
contact@flexben.co.uk

Copyright 2012 Esnek Yan Haklar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Sayfanın ve içeriğinin tüm hakları saklıdır.
Top